Alapító okirat

A Csalódott Kenyér Asztaltársaság Alapító Okirata


Mi, az 1996. év novemberében megalapított Csalódott Kenyér Élmunkás-Mozgalom-Szocialista Brigád alapítói úgy határozánk, hogy az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Selmeci Hagyományok ápolása végett megalakítjuk a Csalódott Kenyér Asztaltársaságot (CSAK).

1. Az asztaltársaság céljai:

a, Mindenek előtt és felett a Selmeci Hagyományok ápolása és ennek érdekében hagyományőrző szakestélyek rendezése. Ezen dicső hagyományok továbbadása a mindenkori balekok és balekjelöltek számára, együttműködve a mindenkori Valéta Bizottságokkal.

b, A pék szakma erényeinek dicsőítése és kultikus tiszteletben tartása, hiszen milyen sok kohász, gépész, szervező, tanár, gazdász, menedzser és anyagmérnök van mostanában, ezzel szemben milyen kevés pék.

2. Az asztaltársaság tagjává váláshoz szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy az adott személy Bursch, tehát Bacchus, Ceres és a többi pogány istenek előtt meg legyen keresztelve. Szükséges és elégséges feltétel a hagyományaink iránti elkötelezettség és az asztaltársaság hivatalos nótájának a legmesszemenőbb és legmagasabb fokú ismerete.

Az asztaltársaság tagja a fent említetteken kívül a mindenkori ENSZ főtitkár, amennyiben megfelel annak a követelménynek, hogy eredeti foglalkozását tekintve pék.

Minden új tag felvételére csak CSAK-tag tehet javaslatot. A tagfelvételnél figyelembe kell venni, hogy az asztaltársaság tagjai legalább 51%-ának saját férfi nemi szervvel kell rendelkeznie. Az asztaltársaság tagjai mindenben egyenlőek és az azt érintő kérdésekben vétójoggal rendelkeznek. Magyarul, ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor aztán nem.

3. Az asztaltársaság tagjainak felavatásukkor esküt kell tenniük, melynek szövege így hangzik:

"Én, N. N. pajtás, alias Z. esküszöm, hogy ha azt hiszem, hogy a differenciálszámítás nem szükséges az integrálszámításhoz, akkor olyan súlyosan csalódott leszek, mint a kenyér. 
Továbbá fogadom, hogy az asztaltársaság alapszabályában foglaltakat minden körülmények között betartom és jó Burschként élek, míg a halál el nem választ."

4. Az asztaltársaság hivatalos nótája a General Poppenheimer, amelyet a tagok kötelesek mindenhol, mindenkor a megfelelő tiszteletadás mellett, felállva, vidáman énekelni.

A nótaválasztás indítéka, hogy hosszú és fáradtságos hagyománytörténeti búvárkodás eredményeképpen kiderítettük, hogy General Poppenheimer, miután tábornokként nyugdíjba vonult, pékmesterként helyezkedett el. Mint később Poppenheimer is rájött, a pék munka nem űzhető komoly sütőipari alapismeretek, megfelelő szakmai háttér nélkül. Munkájának eredményét nem koronázta osztatlan siker a nép körében, cipóit még évekkel később is csak CSALÓDOTT KENYÉR néven emlegették, ízvilágát pedig csak a "súlyos" jelzővel voltak képesek visszaadni.

5. A CSAK asztaltársaság gyakorló egyenruhája a fehér póló, elején a klasszikus súlyosan csalódott kenyér képével és a CSAK rövidítéssel, hátán pedig a következő felirattal:


CSALÓDOTT KENYÉR ASZTALTÁRSASÁG, CTAЛИBAPOШ


Az asztaltársaság tagjai jogosultak egyenruhájukon a CSAK foltot hordani, mely ovális alapon csalódott kenyeret mintáz, alatta a CSAK felirattal.


Kelt: Dunaújváros, Sztálin halálát követő 45. esztendő április havának 20. napján.